Kretingos rajono Salantų kultūros centras

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Pradžia Apie mus Istorija Dievdirbystė

Dievdirbystė

El. paštas Spausdinti PDF

Dar tarpukario nepriklausomos Lietuvos metais Salantų apylinkėse beveik kiekvienoje kryžkelėje ar sodyboje buvo statomi kryžiai, papuošti liaudiškais ornamentais, nedidelės koplytėlės su liaudies meistrų - drožėjų išdrožtomis šventųjų statulomis. Prie tų koplytėlių gegužės mėnesį rinkdavosi žmonės giedoti gegužinių pamaldų.
Visoje Lietuvoje gerai žinomas skulptorius Vilius Orvidas, kartu su tėvu įkūręs unikalią akmenų ir meno sodybą - muziejų. Salantiškiai V. Orvidą gerbia ir dėl to, kad jis daug prisidėjo prie Gaidžio kalno sutvarkymo, svarbius tautos įvykius įamžinančių paminklų, puošiančių Salantus, rekonstravimo bei sukūrimo. Salantuose kūrė garsūs respublikoje skulptoriai: Petras Kalenda, Adomas Kvasas, Leonardas Venckus.
Šiuo metu Salantuose gyvena ir kuria nemažai tautodailininkų. Trys iš jų priklauso Lietuvos tautodailininkų sąjungai: Liudas Ruginis, Aloyzas Pocius ir Gintautas Milašius.
Salantų kultūros centre rengiamos tautodailininkų darbų parodos. 2005 m. buvo surengta personalinė P. Kalendos drožinių paroda jo 100 - ųjų gimimo metinių minėjimo proga, jubiliejinė tautodailininko L. Ruginio paroda.