Kretingos rajono Salantų kultūros centras

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Pradžia Apie mus Skyriai Laivių skyrius

Laivių skyrius

El. paštas Spausdinti PDF

Laivių skyrius

laiviu_pastatas

1988m. įsikūrė Laivių kultūros namai. Darbuotojai dirbę Laiviuose: Margarita Petrauskaitė, Saulius ir Neringa Vincevičiai, Stasė Preibienė, Jonas Dapšauskas, Rasa  Jundulaitė, Stasė Butkevičienė. 2010m. kultūros filialas prijungtas prie Salantų kultūros centro. 2012m. tapo Laivių skyriumi. 2018 m. pradėta kultūros namų renovacija.

Kolektyvai

Laiviai_folkloro

Folkloro ansamblis
(Vad. Jurgita Girdžiūnienė)

 Folkloro kolektyvas įkurtas 1999 metais. Jame įvairaus amžiaus, profesijų ir išsilavinimo bei pomėgių žmonės. Kolektyvą subūrė buvusi Laivių kultūros namų vedėja Stasė Preibienė ir meno vadovas Jonas Dapšauskas. Dėl darbuotojų kaitos kurį laiką kolektyvas buvo pristabdęs savo veiklą. 2007 metais, atėjus dirbti filialo vedėjai Stasei Butkevičienei, jo veikla buvo atnaujinta. Kolektyvas pasipildė naujais dalyviais. Buvo atnaujintas repertuaras. Vėliau, kartu su S.Butkevičiene, kolektyvui pradėjo vadovauti meno vadovė Rasa Alseikienė, o nuo 2011 metų kolektyvui pradėjo vadovauti Jurgita Palubinskaitė ir Stasė Butkevičienė. Kolektyvas daug koncertuoja, dalyvauja įvairiose šventėse, festivaliuose ir kituose renginiuose. Kolektyvas Pasaulio lietuvių dainų švenčių, daugkartinis rajono folkloro festivalio "Padainioukem po lėipuom..." dalyvis. Repertuare vietos kaimo žmonių perduotos dainos, pasakojimai, rateliai, liaudies žaidimai ir papročiai bei tradicijos ir kitos dainos. Nuo 2014-2015 metų laike, motinystės atostogų, vadovę Jurgitą Girdžiūnienę pavadavo meno vadovė Lena Kaubrytė, kuri puoselėjo muzikavimo ir dainavimo tradicijas. Kolektyvas pasirodė vietos ir rajono šventėse ir renginiuose. 2015 m. rugpjūtį grįžusi meno vadovė Jurgita Girdžiūnienė tęsė kolektyvo veiklą. 2016 m. išėjo motinystės atostogų. Nuo 2019 m. lapkričio mėnesio folkloro kolektyvo veikla sustabdyta.


vokalinis_laiviai

Moterų vokalinis ansamblis
(Vad. Jurgita Girdžiūnienė)

  Vokalinis ansamblis susibūrė 2007 metais. Ansamblis dalyvauja "Sidabrinių balsų" rajoniniuose turuose, romansų atlikėjų "Suskinsiu aš..." apžiūrose, įvairiose šventėse ir renginiuose. Kolektyvą vienija ne tik daina ir muzika, bet ir draugiški bei bendruomeniški santykiai. Kolektyvo paruoštas repertuaras džiugina savo apylinkių žmones, bet ir kitur. Mielai kviečiamas kitų rajonų kultūros skyrių, bendruomenių bei bažnyčių . Kuriose giedama įvairios giesmės įvairiomis progomis.  Jas paįvairina Laivių skyriaus vedėjos skaitomos eilės, gražūs ir prasmingi žodžiai. Kolektyvas giedojo Kalėdines giesmes Skuodo rajono Kaukolikų parapijos koplyčioje, Plungės bažnyčios parapijos namuose,  o Rietavo  senelių globos namuose kolektyvas labai laukiamas kiekvienais metais. Kolektyvą jungia draugiškumas, gražios tradicijos ir graži bendrystė. Nuo 2016 m. motinystės atostogų išėjo meno vadovė J.Girdžiūnienė. Nuo 2019 m. lapkričio mėnesio vokalinio ansamblio veikla sustabdyta.


vaiku_kolektyvas

Vaikų vokalinis ansamblis

(Vad. Jurgita Girdžiūnienė) 

Šis kolektyvas gyvuoja jau penkeri metai. Jį papildo vis nauji nariai. Kolektyvo repertuare linksmos ir smagios vaikiškos dainelės, kurios džiugina žiūrovus. Vaikai mielai renkasi į repeticijas, noriai dalyvauja vietos šventėse ir renginiuose. Vaikus vienija graži bendrystė, buvimas drauge. Nuo 2016 m. meno vadovė vaiko priežiūros atostogose. Nuo 2019 m. lapkričio mėnesio kolektyvo veikla sustabdyta.

skaitovai_laiviai

Vaikų etnokultūros būrelis

(Vad. Stasė Butkevičienė)

Būrelis gyvavo ilgus metus. Jo veikloje dalyvavo tiek suaugę, tiek vaikai. Repertuare išlaikoma gimtoji žemaičių tarmė. Kūriniai buvo renkami iš vietos ar regiono liaudies kūrėjų kūrinių. Žemaitiško žodžio skambesys maloniai užvaldė klausančių žmonių širdis. Vaikai dalyvavo Kretingos rajono, vaikų ir suaugusiųjų meninio žodžio raiškos konkurse „Žodžio skambėjimas“ ir kituose renginiuose.  
                                                                                          


saviraisko_burelis_laiviai

Saviraiškos būrelis

(Vad. Rožė Žvinklienė)
 

Būrelyje dalyvauja ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Visi kartu drąsiai reiškia norus, idėjas ir jas realizuoja edukaciniuose užsiėmimuose, kituose organizuojamuose renginiuose.

IMG_2093

Retro muzikos ansamblis

(Vad. Jurgita Girdžiūnienė)

Retro muzikos ansamblis susikūrė 2011 metais. Romansų dainos yra mėgstamos žmonių, jos džiugina daugelio širdis savo melodingumu ir prasmingais žodžiais. Kolektyvas koncertuoja vietos šventėse bei renginiuose. Nuo 2016 m. meno vadovė vaiko priežiūros atostogose. Nuo 2019 m. lapkričio mėnesio kolektyvo veikla sustabdyta.

giedotoju

Kalvarijos kalnų kaimo giedoriai

(Vad. Rožė Žvinklienė)

Laivių kaimo giedoriai jau nuo neatmenamų laikų gieda giesmes, vadinamuosius „Žemaičių Kalvarijos kalnus“. Laikui bėgant kito ne tik giesmės, melodijos, bet ir giedoriai. Išliko gyva giedojimo tradicijos perdavimo dvasia: močiutės, mamos giedojo, tad gieda dabar ir jų vaikai. Žmonės Kalnus gieda ne tik per atlaidus, bet ir per laidotuves, šermenis, ar minėdami įvairias mirimo sukaktis. Tradicija giedoti kalnus išliko ir per gavėnią. Seniau per gavėnią kaimo giedoriai giedodavo namuose, o dabar renkasi į bendruomenės namus. Giedant visada svarbiausi vedantieji balsai. Šiuo metu vyrų vedantysis balsas - Anicetas Reika, o moterų - Irena Dobrovolskienė ir Irena Latakienė. Kalvarijos kalnų giesmės - liaudiškojo pamaldumo paminklas, savita Žemaitijos kultūros paveldo dalis.

kapela

Liaudiškos muzikos kaimo kapela

(Vad.Jurgita Girdžiūnienė)

2017 m. laiviškiai susibūrė į liaudiškos muzikos kaimo kapelą, kurioje skamba lietuvių liaudies dainos ir lietuvių autorių kūriniai. Kolektyvas dalyvauja įvairiuose renginiuose, šventėse. Nuo 2019 m. lapkričio mėnesio kolektyvui vadovauja meno vadovė Jurgita Girdžiūnienė.

Tradiciniai renginiai

Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų renginiai
Užgavėnių šventė
Atvelykio šventė
Motinos dienos šventė

 Vasaros šventė

Liaudiškos muzikos šventė „Grok, žemaiti, mušk į būgną, kad visiems čia linksma būtų“

Kalėdiniai renginiai


Atnaujinta 2020-01-16