Projektai

Spausdinti

2020 m. Salantų kultūros centro ir skyrių vykdomi projektai

Kultūros centro 2020 metų Etninės kultūros plėtros programai įgyvendinti ir Kultūros programos skyrimo įgyvendinimo lėšos

Kultūros centro 2020 metų Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programai įgyvedinti lėšos

Kultūros centro reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo priemonių įgyvendinimo projektams skirtos lėšos 2020 m.

2019 m. Salantų kultūros centro ir skyrių vykdomi projektai

Kultūros centro 2018 metų renginių ciklo „Salantai - laimės barometras“ projekto iš dalies finansuojamo iš Kultūros rėmimo fondo  skyrimo

2011 metais Kultūros centro vykdyti projektai

Kultūros centro 2018 metų Etninės kultūros plėtros programai įgyvendinti ir Kultūros programos skyrimo įgyvendinimo lėšos

Kultūros centro 2018 metų Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programai įgyvedinti lėšos

Kultūrinės veiklos projektų, 2018 m. iš dalies finansuojamų iš rajono savivaldybės biudžeto, sąrašas

2017 m. Kultūros centro vykdomi projektai

2016 m. Kultūros centro vykdomi projektai

2012 m. Kultūros centro vykdomi projektai

Atnaujinta 2020-08-05