Kretingos rajono Salantų kultūros centras

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Pradžia Veikla Veiklos sritys

Veiklos sritys

El. paštas Spausdinti PDF
  • Sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą.
  • Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, klubų, būrelių veiklą, rūpintis jų parengimu ir dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose renginiuose.
  • Organizuoti kultūrinę, pramoginę, edukacinę veiklą.
  • Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą.
  • Rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu bei kultūriniu jų ugdymu.
  • Propaguoti profesionalųjį meną.

     Salantų kultūros centro ir skyrių mėgėjų meno kolektyvų repeticijų grafikas

KRETINGOS RAJONO SALANTŲ KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO GRAFIKAS 2021 M.